# # # # # A A A

Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej w Ostrowitem

29.04.2019

Światowy Dzień Ziemi to akcje prowadzone corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. W tym roku, z okazji obchodów związanych z Dniem Ziemi, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem zorganizowali konferencję energetyczną. Za koordynację obchodów i konferencji odpowiedzialni byli uczniowie zaangażowani w realizację Projektu „Postaw na słońce” prowadzonego przez Fundację BOŚ, w ramach którego w SP w Ostrowitem funkcjonują trzy grupy badawcze: Fototeam, SolArka oraz Pozytywnie Naładowani. Uczestnicy Projektu odnoszą już pierwsze sukcesy bowiem wszystkie trzy grupy badawcze znalazły się w grupie wyróżnionych po pierwszym etapie konkursu. W związku z tematyką Projektu „Postaw na słońce” związaną z efektywnością energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii, myślą przewodnią Dni Ziemi, a w tym zorganizowanej w ich ramach konferencji, było wykorzystanie darmowej energii oraz wpływ źródeł konwencjonalnych na otaczającą nas przyrodę. Zaproszeni goście szeroko omawiali aspekty środowiskowe związane z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej, a także wskazywali zalety wykorzystywania OZE. Po zakończonej konferencji przeprowadzone zostały spotkania warsztatowe dotyczące możliwości wykorzystania darmowej energii. Z uwagi na energetyczny charakter konferencji i warsztatów do uczestnictwa w wydarzeniu został zaproszony także Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Poznaniu, Magdalena Żelichowska, która już wcześniej miała okazję wesprzeć uczniów w realizacji założeń Konkursu. Opiekunem grup projektowych „Postaw na słońce” jest Pani Jolanta Król – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem. Konferencja była okazją do zdobycia wiedzy zarówno przez pozostałych uczniów szkoły, jak również ich rodziców którzy także zostali zaproszeni na to wydarzenie. Wszystkim uczniom i nauczycielom zaangażowanym w realizację Projektu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.