# # # # # A A A

Edukacja Ekologiczna (doposażenia pracowni dydaktycznych) – zakończyła się procedura oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów formalnych

11.09.2020
Edukacja Ekologiczna  (doposażenia pracowni dydaktycznych) – zakończyła się procedura oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów formalnych

9 września 2020 r. zakończyła się procedura oceny wniosków w zakresie spełniania kryteriów formalnych określonych w § 7 ust. 2 „Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia w zakresie edukacji ekologicznej w zakresie doposażenia pracowni dydaktycznych” dla ubiegających się o dofinasowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2020 roku.

W naborze złożono łącznie 15 wniosków, po ocenie formalnej wszystkie wnioski spełniły warunki określone w Regulaminie naboru i Instrukcji wypełniania wniosków. Wnioski po ocenie formalnej przekazane zostają do dalszej oceny merytorycznej.