# # # # # # A A A

Edukacja ekologiczna – zakończono ocenę wniosków w zakresie spełnienia kryteriów dostępu 2.1 – 2.9 i zaplanowano pomoc dla przedsięwzięć w zakresie edukacji ekologicznej

16.07.2021

Edukacja ekologiczna – zakończono ocenę wniosków w zakresie spełnienia kryteriów dostępu  2.1 – 2.9 i zaplanowano pomoc dla przedsięwzięć w zakresie edukacji ekologicznej

W dniu 12.07.2021 roku zakończyła się procedura oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów dostępu 2.1 – 2.9 zgodnie z § 7 ust. 3 Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia w zakresie edukacji ekologicznej dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2021.

W ramach naboru złożone zostały 183 wnioski, 2 wnioski nie podlegały procedowaniu, do oceny według kryteriów dostępu 2.1 – 2.9 skierowano 181 wniosków, 155 wniosków spełniło kryteria i zostały przedłożone do zatwierdzenia i zaplanowania pomocy przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu.

Zarząd Funduszu rozpatrzył Listę wniosków spełniających warunki do dofinansowania i zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu Naboru Wniosków zaplanował pomoc finansową dla w/w przedsięwzięć.

W wyniku przeprowadzonej oceny selekcji do dofinansowania w formie dotacji zakwalifikowało się 52 wniosków a w formie pożyczki 5 wniosków (w tym na 4 wnioski zaplanowano również dotację), 103 wnioski z powodu braku środków finansowych umieszczono na liście  rezerwowej.

Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia znajdują się na liście planowanej pomocy otrzymają pisemną informację o dalszej procedurze postępowania.

Wnioski, dla których zabrakło środków finansowych, umieszczone zostały na liście rezerwowej. W przypadku zwiększenia możliwości finansowych Funduszu Wnioski oczekujące mogą zostać wprowadzone do planu finansowego na 2021 rok, o czym Wnioskodawcy zostaną poinformowani oddzielnym pismem.

Do wnioskodawców z listy rezerwowej nie będą wysyłane odrębne pisma w sprawie braku środków finansowych.

Edukacja ekologiczna – lista wniosków planowana pomoc dotacje

Edukacja ekologiczna – lista wniosków planowana pomoc pożyczki

Edukacja ekologiczna – lista rezerwowa wniosków