# # # # # A A A

Efektywność energetyczna w praktyce samorządów

13.10.2017
Efektywność energetyczna w praktyce samorządów

Liczne grono samorządowców i przedstawicieli różnych instytucji z terenu Wielkopolski, województwa kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz pomorskiego wzięło udział w organizowanej przez Miasto Złotów we współpracy z Pomorską Grupą Konsultingową S.A., konferencji pn. „Efektywność energetyczna w praktyce samorządów”. Spotkanie odbyło się 12 października br. w Złotowskim Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń zarówno pomiędzy samorządami, jak również innymi podmiotami zaangażowanymi w działania na rzecz ochrony powietrza i rozwój odnawialnych źródeł energii. Uczestnicy mieli szansę zapoznania się z regulacjami dotyczącymi programów środowiskowych, inicjatywą związaną z utworzeniem Klastra Odnawialnych Źródeł Energii we Włocławku, kwestiami opłacalności fotowoltaiki czy też systemami pomiaru i kontroli energetycznej w budynkach. Doradca energetyczny WFOŚiGW w Poznaniu, Magdalena Żelichowska przedstawiła informacje nt. możliwości finansowania przedsięwzięć związanych z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii zarówno ze środków unijnych, w tym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, jak również ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również wystąpienie mieszkańca Złotowa, Pana Edwarda Frydryczka, który w swym własnym domu korzysta z kilku niekonwencjonalnych źródeł energii i chętnie dzielił się z uczestnikami swoimi doświadczeniami. Istotnym punktem programu był panel dyskusyjny na temat barier i problemów dotyczących OZE prowadzony przez wójta Łubianki, Jerzego Zająkałę. W panelu udział wzięli wójtowie Margonina oraz Kobylnicy, Członek Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Doradca Energetyczny WFOŚiGW w P-niu. Podczas Konferencji zostały wręczone nagrody uczestnikom dwóch konkursów zorganizowanych przez Miasto Złotów dotyczących czystego powietrza oraz odnawialnych źródeł energii. Nagrody dla zwycięzców pierwszych trzech miejsc w dwóch kategoriach Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych zapewnił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Magdalena Żelichowska
13.10.2017 r.

ZDE