# # # # # A A A

I Forum Energii Odnawialnej Południowej Wielkopolski

Na zaproszenie Starosty Ostrzeszowskiego, doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW) Magdalena Żelichowska wzięła udział w I Forum Energii Odnawialnej Południowej Wielkopolski 2017. Forum odbyło się 16 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie i skierowane było do przedstawicieli samorządów, właścicieli gospodarstw domowych, organizacji pozarządowych oraz właścicieli małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, którzy wdrażają lub planują wdrożenie inwestycji ukierunkowanych na optymalizację zużycia energii w budynkach.

Wśród przedstawionych możliwości finansowania powyższych przedsięwzięć znalazły się zarówno środki krajowe, jak i unijne. Magdalena Żelichowska szczegółowo przedstawiła zebranym uczestnikom Forum zasady oraz warunki dofinansowań inwestycji w zakresie ochrony powietrza, efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020 oraz środków WFOŚiGW. Fundusze unijne w ramach POIiŚ 2014-2020 w zakresie I Osi Priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, skierowane są do różnego rodzaju podmiotów: wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, dużych przedsiębiorstw, jednostek samorządów terytorialnych i ich spółek, czy też podmiotów świadczących usługi publiczne nie będących przedsiębiorstwami. W pierwszym półroczu 2017 roku rusza w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) kilka naborów skierowanych właśnie do powyższych podmiotów. Wyżej wymienieni beneficjenci, jak również małe i średnie przedsiębiorstwa czy osoby fizyczne, mogą skorzystać także z dofinansowań z WFOŚiGW w P-niu. Z myślą o osobach indywidualnych Fundusz przygotował wsparcie z trzech Programów Priorytetowych na inwestycje w odnawialne źródła energii, termomodernizację budynków oraz wymianę źródeł ciepła. Osoby zainteresowane powyższymi formami wsparcia mogły podczas spotkania poznać szczegóły dofinansowań. Forum było także okazją do poznania sposobu doboru mocy instalacji odnawialnych źródeł energii, ich montażu czy też analizy rentowności. Spotkanie w tej formule zostało po raz pierwszy zorganizowane przez Powiat Ostrzeszowski i najprawdopodobniej w przyszłości odbędą się kolejne jego edycje.

Magdalena Żelichowska
20.01.2017 r.

 

Powrót