# # # # # A A A

Fundusz z ofertą dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

22.10.2015
Fundusz z ofertą dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

W dniu 22 października br. w Poznaniu odbyło się Regionalne Spotkanie Zarządców Nieruchomości w Poznaniu, które poświęcone było problematyce profesjonalnego zarządzania nieruchomościami oraz prezentacji produktów i rozwiązań dedykowanych tej branży. Podczas konferencji Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu, Hanna Grunt przedstawiła prezentacje nt.: „Wsparcie finansowe i merytoryczne WFOŚiGW w Poznaniu dla działań z zakresu oszczędzania energii – oferta finansowa i doradztwo energetyczne”.

Prezentacja miała na celu przybliżenie przedstawicielom spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych działalności i oferty finansowej Funduszu. W ramach spotkania – Maciej Kołowski doradca energetyczny WFOŚIGW – zaprezentował także założenia projektu pn. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. Celem projektu jest wsparcie doradcze m.in. inwestycji termomodernizacyjnych w budynki mieszkalne, prowadzące do obniżenia zapotrzebowania na energię. Ponadto, koordynator projektu Doradztwa Energetycznego Maciej Lum omówił krótko nową perspektywę finansową funduszy europejskich na lata 2014-2020, z zaakcentowaniem branży nieruchomości.

 

Logo ZDE