# # # # # A A A

Fundusz na Wielkopolskich Dniach Energii 2015

30.08.2015
Fundusz na Wielkopolskich Dniach Energii 2015

Kolejny raz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jest uczestnikiem Wielkopolskich Dni Energii. Tegoroczne WDE odbywają się pod hasłem „Jak racjonalnie korzystać z energii w gospodarstwie domowym” i towarzyszą imprezom związanym w wielkopolskim rolnictwem. Pierwsze ze spotkań odbyło się 30.08.2015 r. w Buku, podczas Wielkopolskich Dożynek Wojewódzko- Archidiecezjalnych.

Nasi goście, u specjalistów Zespołu Doradztwa Energetycznego WFOŚiGW, Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Urzędu Marszałkowskiego, uzyskać mogli informacje nt.:

– sposobów oszczędzania energii

– budownictwa energooszczędnego

– odnawialnych źródeł energii

– możliwości finansowania planowanych inwestycji.

Natomiast najmłodsi uczestnicy Dni Energii poszerzali wiedzę dotyczącą oszczędzania energii i źródeł odnawialnych uczestnicząc aktywnie w zajęciach edukacyjnych, zajęciach plastycznych i konkursach. Za swoją aktywność każdy z uczestników otrzymał drobny upominek ekologiczny.

Następne spotkania w ramach WDE 2015 odbędą się:

05 września w Gołaszynie

11 września w m.Łęczyce k/Opalenicy

04 października w m.Marszew k/Pleszewa

 

Logo ZDE