# # # # # # A A A

POIiŚ 2007-2013

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia/Instytucji Wdrażającej dla następujących priorytetów:
I. Gospodarka wodno-ściekowa
II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

Więcej informacji znajduje się na stronie WFOŚiGW POIiŚ 2007-2013.

Powrót