# # # # # # A A A

WRPO 2007-2013

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Informacje dotyczące wdrażania Priorytetu III WRPO na lata 2007-2013 znajdują się na stronie WFOŚiGW WRPO 2007-2013.

Wzór ankiety badającej zachowanie trwałości projektu

Powrót