# # # # # A A A

Gala XX – jubileuszowej edycji Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”

07.11.2019

6 listopada 2019 r. o godz. 12.00 w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się uroczysta Gala XX –  jubileuszowej edycji Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Przedsięwzięcie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Do konkursu przystąpić mogły gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie i powiaty, podległe im instytucje lub organizacje i podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie województwa wielkopolskiego, w zakresie działań proekologicznych i prokulturowych. Ponadto, gminy miejskie (w tym miasta na prawach powiatu) i organizacje pożytku publicznego mogły składać projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności proekologicznej zmierzającej do poprawy jakości powietrza i sposobu gospodarowania odpadami.
W bieżącym roku do Konkursu zgłoszonych zostało 166 projektów. Kapituła konkursu oceniając projekty wskazała, jak konstruktywne są działania samorządów terytorialnych podejmowane w celu aktywizacji mieszkańców Wielkopolski, a także wyjątkowość działań podejmowanych przez samych mieszkańców w zakresie wzbogacenia oraz podniesienia jakości życia miast i wsi.

Ze względu na wyjątkową, XX jubileuszową edycję Konkursu, podmioty szczególnie aktywne podczas 20 – lecia istnienia Konkursu nagrodzono „Laurem Dwudziestolecia”.