# # # # # A A A

Gminy wiedzą jak ograniczać zużycie energii w budynkach i inwestować w odnawialne źródła energii

01.07.2020

W dniach 29-30.06.2020 r. odbyło się szkolenie on-line dla Gminnych Energetyków pn. „Termomodernizacja – jak otrzymać wsparcie finansowe”. Wydarzenie było dedykowane pracownikom gmin, którzy ukończyli szkolenie podstawowe i miało na celu dalsze pogłębianie wiedzy. Tematyka szkolenia dotyczyła głównie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej budynków oraz możliwych źródeł finasowania tych inwestycji.

Stanowisko Gminnego Energetyka pozwala na racjonalne zarządzanie nośnikami energii i w efekcie generuje oszczędności w budżecie gminy poprzez ograniczanie zużycia energii. Działania Gminnego Energetyka wpływają na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, a także lepsze pozyskiwanie środków finansowych na rozwój infrastruktury energetycznej, promocję gminy oraz stymulowanie jej rozwoju.

Szkolenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” i przeprowadzone przez Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Poznaniu.