# # # # # A A A

W Gnieźnie dyskutowano o energii geotermalnej

16.02.2016
W Gnieźnie dyskutowano o energii geotermalnej

Polska dysponuje znaczącym potencjałem zasobów geotermalnych, jednakże konieczne jest rozpoznanie możliwości eksploatacji tych źródeł. W tym celu Starostwo Powiatowe Gnieźnie zorganizowało w dniu 16 lutego b.r. konferencję pn. „Elektrociepłownia geotermalna – szansą rozwoju regionu wielkopolskiego”. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, w spotkaniu uczestniczyło wielu branżowych specjalistów, a także władze samorządowe, przedstawiciele środowiska akademickiego, młodzież szkolna oraz mieszkańcy zainteresowani tą tematyką.

Na konferencji obecny był również Prezes Marek Zieliński, jako że wydarzenie zostało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. Wśród prelegentów można było usłyszeć m.in. profesora Marka Kaźmierczaka z Politechniki Łódzkiej, prezesa Stowarzyszenia Zrównoważony Rozwój Geotermii w Polsce oraz prof. zw. dr hab. inż. Ryszarda Kozłowskiego z Politechniki Krakowskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej. W ramach konferencji zastanawiano się nad realnymi możliwościami powiatu gnieźnieńskiego w zakresie wykorzystania energii geotermalnej oraz w jaki sposób można zdobyć doświadczenie, by w przyszłości skutecznie z tych zasobów korzystać. Zdaniem przedstawicieli Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie energia geotermalna nie może zastąpić energii pochodzącej z węgla, gdyż jej tak do końca zastąpić się nie da, należy jednak szukać alternatywy i jednym z takich rozwiązań jest z pewnością energia geotermalna. Inwestycje w energetykę geotermalną są w dalszym ciągu bardzo kosztowne. Specjalistka ds. funduszy europejskich, Justyna Jastrzębska, omówiła możliwości finansowania tych działań ze środków unijnych.

 

Logo ZDE