# # # # # A A A

Gnieźnieńskie Młodzieżowe Forum Ekologiczne

29.10.2019

Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie wraz ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, dnia 22 października b.r. zorganizował Gnieźnieńskie Młodzieżowe Forum Ekologiczne pn. „Energia odnawialna energią przyszłości”. Prezentacji wprowadzającej pt. „Rozwój energetyki odnawialnej, kierunki i perspektywy” dokonała Kinga Świtalska – Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Poznaniu.  Kolejne wystąpienie dotyczyło możliwości wykorzystania biomasy na cele energetyczne. Dodatkowo dla uczestników Forum przed budynkiem gnieźnieńskiego starostwa uruchomione zostało specjalne pokazowe stanowisko do produkcji brykietu. Młodzież szkolna przygotowała wystąpienia na temat zalet kolektorów słonecznych, turbin wiatrowych i pomp ciepła. Na zakończenie wszyscy uczestnicy wzięli udział w quizie z wiedzy o odnawialnych źródeł energii.
Ideą przyświecającą organizacji Forum jest zachęcenie do wspólnego działania na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego i czystości powietrza. Wydarzenie zostało współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.