# # # # # A A A

Gospodarka niskoemisyjna w rękach samorządów

16.06.2016
Gospodarka niskoemisyjna w rękach samorządów

Transformacja modeli gospodarczych w kierunku efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych i obniżenia emisji gazów cieplarnianych stanowi ważne wyzwanie, zwłaszcza dla władz samorządowych. Gospodarka niskoemisyjna ma być taką gospodarką, której wzrost będzie możliwy bez konieczności wzrostu emisji gazów cieplarnianych, głównie dzięki ograniczeniu wykorzystania paliw kopalnych. Ma bazować przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu niskoemisyjnych technologii.

Tego typu rozważania zostały podjęte w ramach konferencji „Rola gmin w procesie wdrażania gospodarki niskoemisyjnej w Wielkopolsce”, zorganizowanej w dn. 16 czerwca 2016 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Spotkanie otworzył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Wprowadzenia do prezentacji dokonali Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Hanna Grunt oraz Prezes Zarządu Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. Andrzej Bobrowski, podkreślając istotność zmiany systemu gospodarczego kraju w oparciu o niskoemisyjne technologie i rozwiązania. Prezes WFOŚiGW wspomniała o dostępnych źródłach finansowania inwestycji, zarówno ze środków unijnych jak i krajowych, które mają pomóc jednostkom samorządowym w dostosowaniu swojej działalności zgodnie z założeniami pakietu energetyczno-klimatycznego, a także o projekcie doradztwa energetycznego wspierającego gminy w pozyskiwaniu funduszy oraz realizacji działań niskoemisyjnych.

Jako przykład „dobrej praktyki” w zarządzaniu gminą w sposób proekologiczny można było wysłuchać prezentacji Janusza Piechockiego, Burmistrza Gminy Margonin, który wykazał korzyści Gminy dzięki inwestycji w największą farmę wiatrową w Polsce.

Zespół Doradców Energetycznych, reprezentowany przez Kingę Świtalską, miał za zadanie omówić doświadczenia związane z opracowaniem i wdrażaniem planów gospodarki niskoemisyjnej, czyli strategicznych dokumentów które mają na celu wskazanie gminom kierunku w zakresie działań zmierzających do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

W kolejnej części dr inż. Stefan Pawlak, specjalista ds. energii z WAZE Sp. z o.o., zaprezentował rozwiązania stosowane w budownictwie niskoenergetycznym. Sektor budownictwa bowiem odpowiada za prawie 40% zużycia energii, dlatego Unia Europejska właśnie w tej dziedzinie upatruje największe korzyści w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Natomiast samorządy, stosując w swoich budynkach energooszczędne rozwiązania, mają stać się wzorem dla mieszkańców.

Na zakończenie, Tomasz Witczak z Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego UMWW, omówił oś priorytetową 3 Energia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, z której podmioty publiczne mogą ubiegać się o dofinansowanie działań termomodernizacyjnych, transportowych, inwestycyjnych z obszaru odnawialnych źródeł energii itp.

Samorządy gminne stanowią podstawową jednostkę w realizacji polityki energetycznej kraju, zapisów pakietu energetyczno-klimatycznego oraz celów Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej i mają znaczący potencjał w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania lokalnych zasobów źródeł energii.

 

Logo ZDE