Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

LISTA WNIOSKÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI DOFINANSOWANIA


Pracownik kanalizacji podczas pracy.
Opublikowano: 29.06.2022

W dniu 15 czerwca 2022 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki ściekowej zatwierdził listę wniosków spełniających warunki dofinansowania, których ocena według kryteriów dostępu 1.1 – 1.10  została zatwierdzona zgodnie z § 7 ust. 11 Regulaminu. Wnioskodawcy, których przedsięwzięcie znajduje się na liście wniosków spełniających warunki dofinansowania otrzymają indywidualnie informację o przyznanej kwocie dofinansowania oraz dalszej procedurze postępowania.

PRZYZNANIE POMOCY RN – 2022-06-23 – 2022-06-15 – WWW