# # # # # # A A A

Gospodarowaniem wodami opadowymi i roztopowymi dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

30.06.2020
Deszczówka Spółdzielnie

Uprzejmie informujemy, że 08.07.2020 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z gospodarowaniem wodami opadowymi i roztopowymi dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych . Nabór prowadzony będzie do wyczerpania środków przewidzianych w naborze. Na stronie naboru przedstawiamy Regulamin naboru, pozostałe dokumenty związane z naborem zostaną opublikowane w dniu ogłoszenia naboru.

Nabór wniosków