# # # # # A A A

GOZpodarni w Wielkopolsce

04.11.2019

Gospodarka obiegu zamkniętego to jeden z priorytetów polityki gospodarczej Komisji Europejskiej, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów musi zostać jak najbardziej zminimalizowane.

I właśnie nagrodzeniu podmiotów podejmujących inicjatywy w ramach GOZ-u, zwłaszcza w kontekście zagospodarowania odpadów na terenie woj. wielkopolskiego, służy konkurs ”GOZpodarna Wielkopolska”, odbywający się w ramach Konkursu Puchar Recyklingu.

W tym roku nagrodzono sześć zgłoszonych w ramach Konkursu Puchar Recyklingu uczestników, doskonale wdrażających w życie ideę gospodarki obiegu zamkniętego. Konkurs jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zatem wręczenia nagród dokonała Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Jolanta Ratajczak. Laureatami Konkursu ”GOZpodarna Wielkopolska” zostali: ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu, Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina“, Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej“, Miasto Konin, Miasto i Gmina Szamotuły, jak również Miasto i Gmina Pleszew. Laureaci, oprócz dyplomów i statuetek, otrzymali pakiet materiałów edukacyjnych, opracowanych przez Dział Edukacji Ekologicznej ABRYS.  Warto także nadmienić, że statuetki zostały zaprojektowane i wykonane przez poznańskiego artystę plastyka – Filipa Brzyskiego.