# # # # # A A A

I edycja szkoleń dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej dobiegła końca

21.06.2018

W miniony piątek, 15 czerwca, odbyło się kolejne szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Jednym z działań Programu jest włączenie pracowników wspomnianej instytucji  w działania informacyjne w zakresie efektywnego wykorzystywania energii w domu/mieszkaniu, możliwości pozyskania środków na wymianę kotłów, uzyskanie dodatków energetycznych i środków pieniężnych na dofinansowanie ogrzania domów/mieszkań. Szkolenia prowadzą Doradcy Energetyczni, w ramach realizacji celów Programu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Tematyka szkoleń obejmuje szeroki zakres związany z poprawą jakości powietrza, w tym: aspekty prawne, termomodernizację budynków, odnawialne źródła energii, racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej i ciepła, aspekty prawidłowego użytkowania mieszkań i domów oraz możliwości pozyskania dofinansowań w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Szkolenia organizowane są
w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim przy współudziale Wydziału Polityki Społecznej WUW. Kolejna seria szkoleń rozpocznie się we wrześniu.

ZDE