# # # # # A A A

Informujemy, że zawieszamy nabór wniosków na ochronę i odbudowę populacji pszczół na terenie województwa wielkopolskiego.

15.11.2019
Informujemy, że zawieszamy nabór wniosków na ochronę i odbudowę populacji pszczół na terenie województwa wielkopolskiego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że w 2020 roku nie przewiduje naboru wniosków na ochronę i odbudowę populacji pszczół na terenie województwa wielkopolskiego.

  1. Informujemy PT Beneficjentów, że aktualnie w Polsce realizowany jest zatwierdzony przez Komisję Europejską Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa na lata 2020-2022, w ramach którego możliwe jest ubieganie się o wsparcie finansowe w zakresie dotyczącym realizacji działań związanych z pszczelarstwem.
  2. Szczegółowe informacje oraz aktualne formularze wniosków zamieszczone są w Warunkach udziału w mechanizmie ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2020-2022 opublikowanych na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl oraz udostępnione na stronie internetowej KOWR www.kowr.gov.pl .
  3. Wobec powyższego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawiesza organizowanie naborów na ten cel na czas realizacji Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa.