# # # # # A A A

Jak budować energooszczędnie?

02.10.2015
Jak budować energooszczędnie?

W Regionalnym Centrum Informacyjno – Doradczym Odnawialnych Źródeł Energii, działającym przy Zespole Szkół nr 1 w Liskowie, w piątek 2 października, odbyła się konferencja pn. „Budownictwo energooszczędne – nisko emisyjne”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, architekci, przedstawiciele świata nauki, władze samorządowe oraz osoby indywidualne zainteresowane tematyką budownictwa energooszczędnego.

Na wstępie głos zabrali goście honorowi: Krzysztof Nosal , Starosta Powiatu Kaliskiego i Marek Baumgart, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Podczas konferencji uczestnicy dowiedzieli się, jakie korzyści wynikają z budownictwa pasywnego, przybliżone zostały zagadnienia termomodernizacji, architektury niskoenergetycznej oraz trendów w budownictwie energooszczędnym. Dyskutowano również o nowoczesnych systemach grzewczych, dzięki którym w naszych domach czy instytucjach pojawią się oszczędności w ogrzewaniu. Można też było dowiedzieć się jak skutecznie pozyskiwać fundusze, aby inwestować w odnawialne źródła energii.

Podczas konferencji uroczyście podpisano listy intencyjne o zacieśnieniu współpracy w zakresie inicjatyw dotyczących energii odnawialnej pomiędzy Wielkopolską Agencją Zarządzania Energią w Poznaniu, Polskim Instytutem Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej w Gdańsku a Regionalnym Centrum Informacyjno – Doradczym Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół nr 1 w Liskowie.

 

Logo ZDE