# # # # # # A A A

Jarocin w sporcie stawia na słońce

30.03.2021

Ponad pół tysiąca paneli słonecznych zostało zamontowanych na dachu spółki Jarocin Sport. Energia pozyskana za ich pośrednictwem będzie wykorzystywana na potrzeby centrum sportowego z aquaparkiem oraz hotelu. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane w ramach wspólnego projektu miejskich spółek, obejmującego budowę instalacji fotowoltaicznych, gdzie łącznie zamontowanych zostanie ponad 4100 szt. paneli fotowoltaicznych. Jest to pierwsze tak kompleksowe działanie, zmierzające do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w ramach Klastra Energia Jarocin. Łączna planowana moc instalacji to niemal 1,4 MW. Realizacja inwestycji w OZE była możliwa m.in. dzięki uzyskanym dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedsięwzięciu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach rekreacyjno-sportowych w Jarocinie poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej”  Fundusz przyznał dofinansowanie w kwocie  754 898,80 zł