Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Adaptacja do zmian klimatu i ochrona środowiska gruntowo-wodnego


Zmiany w zakresie pomocy publicznej

05.04.2024
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uprzejmie informuje, że w dniu 20 lutego 2024 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska. Rozporządzenie zastąpiło dotychczasowe przepisy dotyczące udzielani...
Czytaj więcej

Nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu adaptacji do zmian klimatu i ochrony środowiska gruntowo-wodnego

15.03.2024
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu do zmian klimatu i ochrony środowiska gruntowo-wodnego dla ubiegających się o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego. Nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu do zmian klimatu i ochrony środowiska gruntowo-wodnego będzie obejmował: Część 1) Porządkowanie gospodarki ściekowej, Częś...
Czytaj więcej

Nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu adaptacji do zmian klimatu i ochrony środowiska gruntowo-wodnego

15.03.2023
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uprzejmie informuje, że w ramach ogłoszonego naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu adaptacji do zmian klimatu i ochrony środowiska gruntowo-wodnego wnioski o dofinansowanie można składać do 31.03.2023 roku. Nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu do zmian klimatu i ochrony środowiska gruntowo-wodnego obejmuje: Część 1) Porządkowanie gospodarki ściekowej, Część 2) Pr...
Czytaj więcej

Ogłoszenie nowego naboru wniosków – Adaptacja do zmian klimatu i ochrona środowiska gruntowo-wodnego 2023

01.02.2023
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu adaptacji do zmian klimatu i ochrony środowiska gruntowo-wodnego 2023 Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, niewymienione w pkt 1) - 2) podmioty posiadające osobowość prawną, Terminy s...
Czytaj więcej