Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dokumentacja dla wód termalnych


LISTA WNIOSKÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI DOFINANSOWANIA

20.03.2022
W dniu 18 marca 2022 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z wykonaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji przedsięwzięć w zakresie udostępniania wód termalnych zatwierdził listę kolejnych wniosków spełniających warunki dofinansowania, których ocena według kryteriów dostępu 1.1 – 1.6 została zatwierdzona zgodnie z § 7 ust. 10 Reg...
Czytaj więcej

LISTA WNIOSKÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI DOFINANSOWANIA

20.02.2022
W dniu 16 lutego 2022 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z wykonaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji przedsięwzięć w zakresie udostępniania wód termalnych zatwierdził listę wniosków spełniających warunki dofinansowania, których ocena według kryteriów dostępu 1.1 – 1.6 została zatwierdzona zgodnie z § 7 ust. 10 Regulaminu. ...
Czytaj więcej

Nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z wykonaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji przedsięwzięć w zakresie udostępniania wód termalnych

01.12.2021
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1973) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.” ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z wykonaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji przedsięwzięć...
Czytaj więcej