Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Gospodarka ściekowa poza KPOŚK


Zaplanowanie pomocy – Program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych

14.05.2021
W związku z pojawiającymi się wolnymi środkami wynikającymi z rezygnacji Wnioskodawców z dofinansowania, Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu 14.05.2021 r. zaplanował pomoc finansową dla kolejnego wniosku złożonego w ramach ”Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.
Czytaj więcej

Zaplanowanie pomocy – Program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych

14.04.2021
W związku z pojawiającymi się oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygnięć zamówień publicznych, Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu 14.04.2021 r. zaplanował pomoc finansową dla kolejnego wniosku złożonego w ramach ”Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.
Czytaj więcej

Zaplanowanie pomocy – Program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych

07.05.2020
W związku z pojawiającymi się oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygnięć zamówień publicznych, Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu 07.05.2020 r. zaplanował pomoc finansową dla kolejnego wniosku złożonego w ramach ”Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.
Czytaj więcej

Zaplanowanie pomocy – Program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych

21.01.2020
W związku z zawartą umową udostępnienia środków z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu 21 stycznia 2020 r. zatwierdził listę rankingową i zaplanował pomoc w ramach ”Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”. Wnioski na liście rankingowej zostały zestawione według wskaźnika efektywności kosztowej. Wnioski...
Czytaj więcej

Zakończenie oceny wniosków – Program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych

08.11.2019
Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu 8 listopada 2019 r. zatwierdził wynik oceny wniosków złożonych w ramach ”Ogólnopolskiego program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”. Pozytywną ocenę otrzymało 56 wniosków, z czego 41 w ramach przedsięwzięć związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej. Obecnie WFOŚiGW w Poznaniu oczekuje na rozpatrzenie wniosku o udostępnienie środków przez ...
Czytaj więcej