Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Gospodarka ściekowa


LISTA WNIOSKÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI DOFINANSOWANIA

29.06.2022
W dniu 15 czerwca 2022 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki ściekowej zatwierdził listę wniosków spełniających warunki dofinansowania, których ocena według kryteriów dostępu 1.1 – 1.10  została zatwierdzona zgodnie z § 7 ust. 11 Regulaminu. Wnioskodawcy, których przedsięwzięcie znajduje się na liście wniosków spełniając...
Czytaj więcej

Nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki ściekowej

14.03.2022
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki ściekowej. Beneficjenci: jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, niewymienionych w pkt 1) - 2) podmiotów posiadających osobowość prawną, Terminy składania wniosków: Wnioski należy sk...
Czytaj więcej

Informacja ze spotkania w Wolsztynie

08.03.2022
W dniu 03.03.2022 r. przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w osobie Pani Prezes Aleksandry Durkowskiej, Pani Kierownik Działu Ochrony Powietrza, Powierzchni Ziemi i Gospodarki Wodnej Pauliny Palickiej oraz Doradcy Energetycznego Sebastiana Wolffa odbyli wizytę w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Wolsztynie. Na spotkaniu została przedstawiona w formie prezentacji aktualna oferta Funduszu w zakres...
Czytaj więcej

Zaplanowanie pomocy – Nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki ściekowej

24.06.2021
W dniu 24 czerwca 2021 roku Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu zaplanował pomoc finansową dla kolejnych wniosków, które spełniły kryteria dostępu 2.1 – 2.9 zgodnie z § 7 ust. 9 Regulaminu. Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia znajdują się na liście planowanej pomocy otrzymają pisemną informację o dalszej procedurze postępowania.
Czytaj więcej

Zaplanowanie pomocy – Nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki ściekowej

14.05.2021
W dniu 14 maja 2021 roku Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu zaplanował pomoc finansową dla pierwszych 29 wniosków, które spełniły kryteria dostępu 2.1 – 2.9 zgodnie z § 7 ust. 9 Regulaminu. Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia znajdują się na liście planowanej pomocy otrzymają indywidualnie informacje o dalszej procedurze postępowania.
Czytaj więcej