Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Innowacyjna zielona infrastruktura i ochrona bioróżnorodności


Innowacyjna Zielona Infrastruktura oraz Ochrona Bioróżnorodności – zakończono ocenę wniosków w zakresie spełnienia kryteriów dostępu

22.03.2024
Innowacyjna Zielona Infrastruktura oraz Ochrona Bioróżnorodności – zakończono ocenę wniosków w zakresie spełnienia kryteriów dostępu  2.1 – 2.9 i przyznano pomoc dla przedsięwzięć w zakresie naboru wniosków przedsięwzięć związanych z innowacyjną zieloną infrastrukturą oraz ochroną bioróżnorodności. W dniu 11.03.2024 r.  zakończono ocenę wniosków wg. kryteriów dostępu 2.1 – 2.9 zgodnie z § 6 Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z innow...
Czytaj więcej

Nowy nabór – przedsięwzięcia związane z innowacyjną zieloną infrastrukturą oraz ochroną bioróżnorodności na 2024 rok

11.12.2023
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o uruchomieniu naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z innowacyjną zieloną infrastrukturą i ochroną bioróżnorodności na 2024. WNIOSKODAWCA: Nabór adresowany jest odpowiednio do wymienionych niżej podmiotów, zwanych dalej „Wnioskodawcami”: Jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, Państwowych Gospodarstw Leśnych Lasów Państwowych, Samorządowych i ...
Czytaj więcej

Informacja o planowanym naborze: Innowacyjna zielona infrastruktura i ochrona bioróżnorodności na 2024 rok

06.12.2023
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o planowanym uruchomieniu naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z innowacyjną zieloną infrastrukturą oraz ochroną bioróżnorodności na 2024 rok. Nabór wniosków na zadania związane z innowacyjną zieloną infrastrukturą oraz ochroną bioróżnorodności na 2024 rok będzie można składać w terminie od 11 grudnia 2023 r. do 15 stycznia 2024 roku. Wnioski będzie można składać...
Czytaj więcej

Innowacyjna Zielona Infrastruktura oraz Ochrona Bioróżnorodności – Lista dodatkowa

01.09.2023
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o zwiększeniu możliwości finansowych dla naboru Innowacyjna Zielona Infrastruktura oraz Ochrona Bioróżnorodności realizowanym w roku 2023 r. Zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu Naboru Wniosków Zarząd Funduszu rozpatrzył dodatkową Listę wniosków spełniających warunki do dofinansowania i przyznał pomoc finansową dla 28 wniosków. Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia znajdują ...
Czytaj więcej

Innowacyjna Zielona Infrastruktura oraz Ochrona Bioróżnorodności – zakończono ocenę wniosków

07.06.2023
W dniu 02.06.2023 r. zakończono ocenę wniosków wg. kryteriów dostępu 2.1 – 2.9 zgodnie z § 6 Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z innowacyjną zieloną infrastrukturą oraz ochroną bioróżnorodności dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W ramach naboru złożonych zostało 84 wnioski, które skierowano do oceny według kryteriów dostępu 2.1 – 2.9. 77 wniosk...
Czytaj więcej