Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Likwidacja skutków katastrof


Ogłoszenie nowego naboru – Komendy PSP 2023

10.05.2023
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza: Nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii. Nabór adresowany jest odpowiednio do wymienionych niżej podmiotów, zwanych dalej „Wnioskodawcami” , tj. Komend Miejskich Państwowej Straży Pożarnej oraz Komend Powiatowych Państwo...
Czytaj więcej

Nowy samochód rozpoznawczo-ratowniczy dla Komendy PSP w Pleszewie dzięki wsparciu WFOŚiGW w Poznaniu

30.11.2022
Miło nam poinformować, że w poniedziałek, 28 listopada 2022 r. odbyło się uroczyste przekazanie samochodu specjalnego rozpoznawczo – ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo – ratowniczego został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu doposażenia jednostek powołany...
Czytaj więcej

Podpisanie umowy dotacji na zakup samochodu specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole

06.09.2022
Dzisiaj, tj. 6 września 2022 r., w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole w ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii. Z ramienia Wojewódzkie...
Czytaj więcej

Podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

30.08.2022
Miło nam poinformować, że dzisiaj, czyli 30 sierpnia 2022 r., w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie. Z ramienia WFOŚiGW w Poznaniu umowę podpisywała Prezes Zarządu, Pani Jolanta Ratajczak, a ze strony Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie, Komendant, Pan Tomasz Lewandowski, przy as...
Czytaj więcej

Lista wniosków spełniających warunki dofinansowania wg kryteriów dostępu 2.1 – 2.9, zgodnie z § 6 Regulaminu Naboru Wniosków dla przedsięwzięć z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii.

21.07.2022
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w Poznaniu informuje, że w dniu 04.07.2022 r. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przekazała zweryfikowaną listę wniosków podlegających ocenie. Do oceny według kryteriów dostępu skierowano 19 wniosków. W dniu 20 lipca 2022 r. zakończono ocenę wniosków wg kryteriów dostępu 2.1 – 2.9, zgodnie z § 6 Regulaminu Naboru Wniosków dla przedsięwzięć z zakresu doposaże...
Czytaj więcej