Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Likwidacja skutków katastrof


Lista wniosków spełniających warunki dofinansowania wg kryteriów dostępu 2.1 – 2.9, zgodnie z § 6 Regulaminu Naboru Wniosków dla przedsięwzięć z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii.

21.07.2022
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w Poznaniu informuje, że w dniu 04.07.2022 r. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przekazała zweryfikowaną listę wniosków podlegających ocenie. Do oceny według kryteriów dostępu skierowano 19 wniosków. W dniu 20 lipca 2022 r. zakończono ocenę wniosków wg kryteriów dostępu 2.1 – 2.9, zgodnie z § 6 Regulaminu Naboru Wniosków dla przedsięwzięć z zakresu doposaże...
Czytaj więcej

Nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii

25.05.2022
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii. Beneficjenci: Nabór adresowany jest odpowiednio do Komend Miejskich Państwowej Straży Pożarnej oraz Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. Terminy składania wniosków...
Czytaj więcej