Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Likwidacja skutków katastrof


Ogłoszenie nowego naboru wniosków – przedsięwzięcia z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii

04.04.2024
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje o uruchomieniu nowego naboru wniosków - nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii. Wnioski należy składać w terminie od 04.04.2024 r. do 22.04.2024 r. O zachowaniu terminu złożenia Wniosku decyduje data wpływu w wersji elektroni...
Czytaj więcej

Informacja o planowanym ogłoszeniu nowych naborów wniosków

29.03.2024
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o planowanym uruchomieniu 2 naborów wniosków skierowanych do komend Państwowej Straży Pożarnej oraz do jednostek  : Nabór wniosków dla przedsięwzięć z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii realizowanych przez państwowe jednostki organizacyjne nieposi...
Czytaj więcej

Ogłoszenie nowego naboru – Komendy PSP 2023

10.05.2023
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza: Nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii. Nabór adresowany jest odpowiednio do wymienionych niżej podmiotów, zwanych dalej „Wnioskodawcami” , tj. Komend Miejskich Państwowej Straży Pożarnej oraz Komend Powiatowych Państwo...
Czytaj więcej

Nowy samochód rozpoznawczo-ratowniczy dla Komendy PSP w Pleszewie dzięki wsparciu WFOŚiGW w Poznaniu

30.11.2022
Miło nam poinformować, że w poniedziałek, 28 listopada 2022 r. odbyło się uroczyste przekazanie samochodu specjalnego rozpoznawczo – ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo – ratowniczego został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu doposażenia jednostek powołany...
Czytaj więcej

Podpisanie umowy dotacji na zakup samochodu specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole

06.09.2022
Dzisiaj, tj. 6 września 2022 r., w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole w ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii. Z ramienia Wojewódzkie...
Czytaj więcej