Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Modernizacja obiektów pomocy społecznej


Zmiany w zakresie pomocy publicznej

05.04.2024
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uprzejmie informuje, że w dniu 20 lutego 2024 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska. Rozporządzenie zastąpiło dotychczasowe przepisy dotyczące udzielani...
Czytaj więcej

Lista rezerwowa dla wniosków z zakresu ochrony powietrza na potrzeby obiektów pomocy społecznej

19.03.2024
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uprzejmie informuje, że pula środków przeznaczona na „Nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza na potrzeby obiektów pomocy społecznej” ogłoszony w dniu 29.01.2024 r. została wyczerpana. Wnioski, dla których zabrakło środków finansowych, umieszczone zostały na liście rezerwowej. W przypadku pojawienia się wolnych środków finansowych wnioski rozpatrywane będą wedł...
Czytaj więcej

Nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza na potrzeby obiektów pomocy społecznej

29.01.2024
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza na potrzeby obiektów pomocy społecznej ubiegających się o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w 2024 roku na terenie województwa wielkopolskiego. Wnioski należy składać w terminie od 29.01.2024 r. do 29.02.2024 r. lub do wyczerpania puli środków przeznaczonych na nabór. W przypadku wyczerpania puli środk...
Czytaj więcej

Listy wniosków spełniających warunki dofinansowania – Modernizacja obiektów pomocy społecznej 2023

26.07.2023
W dniu 12 maja 2023 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z § 7 ust. 14 i § 8 ust. 1 Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza na potrzeby obiektów pomocy społecznej zatwierdził ocenę wniosków spełniających kryteria dostępu i przyznał pomoc finansową dla przedsięwzięć spełniających warunki dofinansowania. Wnioskodawcy, których przedsięwzięcie znajduje się na liście w...
Czytaj więcej

Lista wniosków spełniających warunki dofinansowania – Modernizacja obiektów pomocy społecznej

21.04.2023
W dniu 20 kwietnia 2023 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z § 7 ust. 14 i § 8 ust. 1 Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza na potrzeby obiektów pomocy społecznej zatwierdził ocenę wniosków spełniających kryteria dostępu i przyznał pomoc finansową dla przedsięwzięć spełniających warunki dofinansowania. Wnioskodawcy, których przedsięwzięcie znajduje się na li...
Czytaj więcej