Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych, część 2


Lista nr 8 wniosków spełniających warunki dofinasowania w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2)

29.07.2022
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w Poznaniu informuje, że Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu dokonała weryfikacji dostarczonych wniosków złożonych w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. W dniu 08.07.2022 r. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przekazała zweryfikowaną listę nr 2 wniosków podlegających ocenie. Do oceny według kryteriów ...
Czytaj więcej

Lista nr 7 wniosków spełniających warunki dofinasowania oraz przyznania pomocy dla przedsięwzięć znajdujących się na liście wniosków, zgodnie z Regulaminem naboru wniosków na przedsięwzięcia w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w roku 2022 dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

22.07.2022
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w Poznaniu informuje, że Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu dokonała weryfikacji dostarczonych wniosków złożonych w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. W dniu 08.07.2022 r. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przekazała zweryfikowaną listę nr 2 wniosków podlegających ocenie. Do oceny według kryteriów ...
Czytaj więcej

Kolejna lista z przyznaną pomocą w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek z uwzględnieniem najpilniejszych potrzeb jednostek w roku 2022

18.07.2022
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w Poznaniu informuje, że Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu dokonała weryfikacji dostarczonych wniosków złożonych w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych straży Pożarnych”. Zakończyła się ocena ostatniej części wniosków wytypowanych przez Komendę Wo...
Czytaj więcej

Kolejna lista wniosków z przyznaną pomocą w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek z uwzględnieniem najpilniejszych potrzeb jednostek w roku 2022

08.07.2022
WFOŚiGW w Poznaniu po weryfikacji planu finansowego przedstawia Listę kolejnych wniosków wytypowanych przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu (zgodnie z zapisami pkt 7 i 18 Regulaminu naboru) do oceny wg kryteriów dostępu złożonych przez OSP, w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek z uwzględnieniem najpilniejszych potrzeb jednostek w roku 2022. Mały s...
Czytaj więcej

Kolejna lista wniosków z przyznaną pomocą

01.07.2022
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w Poznaniu informuje, że Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu dokonała weryfikacji dostarczonych wniosków złożonych w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych straży Pożarnych”. oraz wskazała  138 wniosków, które podlegać będą ocenie wg kryteriów dostępu...
Czytaj więcej