Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych, część 2


Lista wniosków wytypowanych przez KW PSP do oceny w ramach naboru wniosków na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP

12.06.2024
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w Poznaniu informuje, że Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu dokonała weryfikacji dostarczonych wniosków złożonych w ramach naboru wniosków w zakresie dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w roku 2024 oraz wskazała 202 wnioski. Wnioski znajdują się na poniższej liście i podlegać będą ocenie wg kryteriów dostępu: ...
Czytaj więcej

Ogłoszenie nowego naboru – nabór wniosków w zakresie dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

08.04.2024
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o ogłoszeniu nowego naboru wniosków - nabór wniosków w zakresie dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wnioski należy składać w terminie od 08.04.2024 r. do 29.04.2024 r. Wnioski złożone w formie papierowej należy dostarczyć do Biura Podawczego Funduszu do 29.04.2024 r. do godz. 15:00 Wnioski złożone na skrzynkę podaw...
Czytaj więcej

Informacja o planowanym ogłoszeniu nowych naborów wniosków

29.03.2024
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o planowanym uruchomieniu 2 naborów wniosków skierowanych do komend Państwowej Straży Pożarnej oraz do jednostek  : Nabór wniosków dla przedsięwzięć z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii realizowanych przez państwowe jednostki organizacyjne nieposi...
Czytaj więcej

Harmonogram naborów 2023 rok – zmiana

21.03.2023
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przedstawia zmieniony harmonogram planowanych naborów wniosków na 2023 rok. Więcej informacji: https://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/harmonogram-naborow-na-2023/
Czytaj więcej

Listy dofinansowań dla jednostek OSP w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

20.03.2023
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu po weryfikacji planu finansowego przedstawia dwie "Listy wniosków wytypowanych przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu do oceny wg kryteriów dostępu" na przedsięwzięcia w zakresie Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych w 2023 r. część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Lista wniosków wytypowanych przez Komendę Wo...
Czytaj więcej