Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

OZE i elektromobilność


Dofinansowanie dla Gminy Kępno na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach przedszkoli i szkoły

14.02.2023
Gmina Kępno podpisała umowę o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu OZE i elektromobilności. 13 lutego 2023 r. odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie dla Gminy Kępno. Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowa została podpisana przez Zastępcę Prezesa Zarządu, Panią Aleksandrę Durkowską, a ze str...
Czytaj więcej

Podpisanie umowy w ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu OZE i elektromobilności.

03.02.2023
Wczoraj, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, odbyło się podpisanie umowy na dofinansowanie dla gminy Łęka Opatowska. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentowały Prezes Zarządu, Pani Jolanta Ratajczak oraz Zastępca Prezesa Zarządu Pani Aleksandra Durkowska, natomiast gminę Łęka Opatowska, Wójt Gminy Pan Adam Kopis oraz Skarbnik Gminy Pani Alina Brząkała. Dofin...
Czytaj więcej

UWAGA! Zmiana Regulaminu naboru wniosków – Nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu OZE i elektromobilności

28.12.2022
W związku z koniecznością doprecyzowania dotychczasowych zapisów „Regulaminu Naboru Wniosków na przedsięwzięcia z zakresu OZE i elektromobilności”, a także w związku ze zmianą niektórych podstaw prawnych związanych z udzielaniem pomocy finansowej dokonano aktualizacji Regulaminu naboru wniosków. Aktualizacja Regulaminu naboru wniosków nie wpływa niekorzystnie na dotychczasową możliwość udziału w Naborze.  
Czytaj więcej

LISTA WNIOSKÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI DOFINANSOWANIA

17.10.2022
W dniu 14 października 2022 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu oze i elektromobilności zatwierdził listę wniosków spełniających warunki dofinansowania, których ocena według kryteriów dostępu 1.1 – 1.10 została zatwierdzona zgodnie z § 7 ust. 11 Regulaminu. Wnioskodawcy, których przedsięwzięcie znajduje się na liście wniosków spe...
Czytaj więcej

LISTA WNIOSKÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI DOFINANSOWANIA

26.08.2022
W dniu 25 sierpnia 2022 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu oze i elektromobilności zatwierdził listę wniosków spełniających warunki dofinansowania, których ocena według kryteriów dostępu 1.1 – 1.10 została zatwierdzona zgodnie z § 7 ust. 11 Regulaminu. Wnioskodawcy, których przedsięwzięcie znajduje się na liście wniosków spełnia...
Czytaj więcej