Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej


Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

24.10.2023
„Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” Część 2) Fundusz Ekologii –zakończono ocenę wniosków w zakresie spełnienia kryteriów dostępu  1 – 15 oraz wg. kryteriów jakościowych dopuszczających i przyznano pomoc dla przedsięwzięć w zakresie naboru wniosków przedsięwzięć realizowanych w ramach programu priorytetowego pn.: „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” Część 2) Fundusz Ekologii. W dniu 19.10.2023 r.  zakończono ocenę wn...
Czytaj więcej

Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

04.08.2023
Edukacja ekologiczna w ramach programu priorytetowego pn.: „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” – zakończono ocenę wniosków w zakresie spełnienia kryteriów dostępu, jakościowych punktowych, jakościowych dopuszczających na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu priorytetowego pn.: "Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej" (Nabór wniosków 2023) – obszar tematyczny ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA WOD...
Czytaj więcej

Edukacja ekologiczna w ramach programu priorytetowego pn.: „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” – zakończono ocenę wniosków

07.06.2023
Edukacja ekologiczna w ramach programu priorytetowego pn.: „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” – zakończono ocenę wniosków w zakresie spełnienia kryteriów dostępu, jakościowych punktowych, jakościowych dopuszczających na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu priorytetowego pn.: "Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej" (Nabór wniosków 2023) – obszary tematyczne PRZECIWDZIAŁANIE EMISJOM. W dniu 16.05.2023 roku zak...
Czytaj więcej

Edukacja ekologiczna w ramach programu priorytetowego pn.: „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” – zakończono ocenę wniosków

19.05.2023
Edukacja ekologiczna w ramach programu priorytetowego pn.: „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” – zakończono ocenę wniosków w zakresie spełnienia kryteriów dostępu, jakościowych punktowych, jakościowych dopuszczających na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu priorytetowego pn.: "Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej" (Nabór wniosków 2023) – obszary tematyczne NISKOEMISYJNY TRANSPORT oraz EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA/O...
Czytaj więcej

Harmonogram naborów 2023 rok – zmiana

21.03.2023
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przedstawia zmieniony harmonogram planowanych naborów wniosków na 2023 rok. Więcej informacji: https://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/harmonogram-naborow-na-2023/
Czytaj więcej