Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Wapnowanie - kontynuacja


Limit pomocy de minimis w rolnictwe wyczerpany

20.10.2023
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uprzejmie informuje, że 19 października 2023 r. wykorzystany został krajowy limit skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie w wysokości 295 932 125 euro, co stanowi maksymalną łączną kwotę pomocy de minimis przyznanej dla przedsiębiorstw z sektora produkcji rolnej. Wypłaty środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dla wniosków zakwali...
Czytaj więcej

Wapnowanie – Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

25.11.2022
Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie trwa już od 2019 r. Nabór wniosków nieustająco cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem w naszym województwie. Łączny budżet Programu, który współfinansowany jest ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Poznaniu w latach 2020 - 2023 wynosi aż 26 236 560,00 zł. W 2019 r. w WFOŚiGW w Poznaniu podpisano 854 umowy dotacji na kwotę 3.124.319,92 zł. Od kwietnia 2020 r. do połowy listopada...
Czytaj więcej

Wapnowanie – kontynuacja naboru z nowym regulaminem

05.10.2022
W związku ze zmianami w Programie Priorytetowym pn.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór z nowym regulaminem Programu. Dofinansowaniem będą objęte wnioski przyjęte przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze w systemie ciągłym w terminie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 15.12.2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków. W przypadk...
Czytaj więcej