Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Wapnowanie


Limit pomocy de minimis w rolnictwe wyczerpany

20.10.2023
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uprzejmie informuje, że 19 października 2023 r. wykorzystany został krajowy limit skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie w wysokości 295 932 125 euro, co stanowi maksymalną łączną kwotę pomocy de minimis przyznanej dla przedsiębiorstw z sektora produkcji rolnej. Wypłaty środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dla wniosków zakwali...
Czytaj więcej

Wapnowanie – Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

25.11.2022
Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie trwa już od 2019 r. Nabór wniosków nieustająco cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem w naszym województwie. Łączny budżet Programu, który współfinansowany jest ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Poznaniu w latach 2020 - 2023 wynosi aż 26 236 560,00 zł. W 2019 r. w WFOŚiGW w Poznaniu podpisano 854 umowy dotacji na kwotę 3.124.319,92 zł. Od kwietnia 2020 r. do połowy listopada...
Czytaj więcej

Zmiana zapisów w Programie „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

01.09.2022
Dnia 5 lipca 2022 roku Uchwałą Zarządu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyjął zmiany w zapisach Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Zmianie ulegają: Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r. Koszty kwalifikowane są zgodne z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych”, z zastrzeżeniem, że są to koszty niezbędne do osiągnięcia efektu eko...
Czytaj więcej

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

22.07.2022
Nabór i dofinansowanie wniosków na realizację Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie trwa od 2019 r. Nabór cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Łączny budżet Programu współfinansowanego ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Poznaniu w latach 2019-2022 wynosi 22.909.319,92 zł. W 2019 r. w WFOŚiGW w Poznaniu podpisano 854 umowy dotacji na kwotę 3.124.319,92 zł. Od kwietnia 2020 r. do lipca 2022 r. do Wojewódzkie...
Czytaj więcej

Nabór wniosków – WAPNOWANIE

14.02.2022
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  ogłasza nabór wniosków  w ramach Program Priorytetowy pn.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” oraz Porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Warszawie. Wnioski należy składać w terminie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. lub do wyczerpania alo...
Czytaj więcej