Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Wapnowanie


Wapnowanie – Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

25.11.2022
Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie trwa już od 2019 r. Nabór wniosków nieustająco cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem w naszym województwie. Łączny budżet Programu, który współfinansowany jest ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Poznaniu w latach 2020 - 2023 wynosi aż 26 236 560,00 zł. W 2019 r. w WFOŚiGW w Poznaniu podpisano 854 umowy dotacji na kwotę 3.124.319,92 zł. Od kwietnia 2020 r. do połowy listopada...
Czytaj więcej

Zmiana zapisów w Programie „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

01.09.2022
Dnia 5 lipca 2022 roku Uchwałą Zarządu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyjął zmiany w zapisach Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Zmianie ulegają: Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r. Koszty kwalifikowane są zgodne z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych”, z zastrzeżeniem, że są to koszty niezbędne do osiągnięcia efektu eko...
Czytaj więcej

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

22.07.2022
Nabór i dofinansowanie wniosków na realizację Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie trwa od 2019 r. Nabór cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Łączny budżet Programu współfinansowanego ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Poznaniu w latach 2019-2022 wynosi 22.909.319,92 zł. W 2019 r. w WFOŚiGW w Poznaniu podpisano 854 umowy dotacji na kwotę 3.124.319,92 zł. Od kwietnia 2020 r. do lipca 2022 r. do Wojewódzkie...
Czytaj więcej

Nabór wniosków – WAPNOWANIE

14.02.2022
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  ogłasza nabór wniosków  w ramach Program Priorytetowy pn.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” oraz Porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Warszawie. Wnioski należy składać w terminie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. lub do wyczerpania alo...
Czytaj więcej

Informacja dotycząca realizacji „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

29.11.2021
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uprzejmie informuje, że w  dniu 29 listopada 2021 r. został wykorzystany krajowy limit skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie w wysokości 295 931 854,27 euro, co stanowi maksymalną łączną kwotę pomocy de minimis przyznanej dla przedsiębiorstw z sektora produkcji rolnej. Informujemy, że wnioski w ramach Ogólnopolskiego programu przyjmowane i rozpatrywane są na dotychczasow...
Czytaj więcej