Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Wody opadowe i roztopowe


LISTA WNIOSKÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI DOFINANSOWANIA

22.08.2022
W dniu 19 sierpnia 2022 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z gospodarowaniem wodami opadowymi i roztopowymi zatwierdził listę wniosków spełniających warunki dofinansowania, których ocena według kryteriów dostępu 1.1 – 1.10  została zatwierdzona zgodnie z § 7 ust. 11 Regulaminu. Wnioskodawcy, których przedsięwzięcie znajduje się n...
Czytaj więcej

Nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z gospodarowaniem wodami opadowymi i roztopowymi

27.04.2022
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z gospodarowaniem wodami opadowymi i roztopowymi dla ubiegających się o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w 2022 roku i latach następnych na terenie województwa wielkopolskiego. Beneficjenci: jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, podmiotów posiadających osobowość prawną, Terminy składania wniosków: ...
Czytaj więcej

UWAGA! Zmiana terminu naboru wniosków – przedsięwzięcia związane z gospodarowaniem wodami opadowymi i roztopowymi

17.09.2021
Uprzejmie informujemy, iż nastąpiła zmiana terminu składania wniosków w ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z gospodarowaniem wodami opadowymi i roztopowymi. Termin składania wniosków został wydłużony do 17.09.2021 r. Pozostałe zapisy ogłoszenia o naborze wniosków nie uległy zmianie.
Czytaj więcej

Uwaga! Zmiana terminu naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z gospodarowaniem wodami opadowymi i roztopowymi!

23.08.2021
Uprzejmie informujemy, iż nastąpiła zmiana terminu składania wniosków w ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z gospodarowaniem wodami opadowymi i roztopowymi. Termin składania wniosków został wydłużony do 17.09.2021 r. Pozostałe zapisy ogłoszenia o naborze wniosków nie uległy zmianie.
Czytaj więcej