# # # # # A A A

KOLEJNE NABORY POIiŚ 2014-2020 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki

01.07.2016
KOLEJNE NABORY POIiŚ 2014-2020 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Poznaniu informuje, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako instytucja wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020, uruchomił nabory wniosków na przedsięwzięcia realizowane w ramach I Osi priorytetowej: Zmniejszenie emisyjności gospodarki (szczegółowy opis możliwości finansowania inwestycji znajduje się w załączniku).

Mając na uwadze wsparcie Państwa działań w tym zakresie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu realizuje program „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. W ramach projektu Doradcy Energetyczni służą bezpłatną pomocą doradczą, zarówno w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu jak i na miejscu inwestycji. Zachęcamy do kontaktu.

Logo ZDE