# # # # # A A A

Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

19.12.2018

W dniu 14 grudnia br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się ostatnie w tym roku szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej realizowane
w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. W szkoleniu przeprowadzonym przez Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Poznaniu wzięło udział 62 pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu województwa wielkopolskiego. Celem szkolenia było przekazanie informacji na temat  zagadnień związanych z termomodernizacją budynków mieszkalnych, odnawialnych źródeł energii, racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej oraz programu Czyste Powietrze.

Zdobytą wiedzę pracownicy OPS mają wykorzystać  w działaniach informacyjnych wśród swoich podopiecznych w zakresie efektywnego wykorzystywania energii w domu/mieszkaniu, możliwości pozyskania środków na wymianę kotłów, uzyskania dodatków energetycznych, środków pieniężnych na dofinansowanie ogrzania domów/mieszkań.