# # # # # A A A

Kolejni mieszkańcy Gminy Stare Miasto z dofinansowaniem do wymiany źródeł ciepła i przydomowych oczyszczalni ścieków

09.08.2018

W dniu 06.08.2018 r. w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto nastąpiło uroczyste podpisanie umów na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Stare Miasto na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne źródła ciepła oraz na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Na spotkanie została zaproszona Kinga Świtalska – doradca energetyczny WFOŚiGW w Poznaniu, która zaprezentowała prawne aspekty związane z ochroną powietrza, a także możliwości pozyskania dofinansowania na proekologiczne rozwiązania przez osoby fizyczne.

ZDE