# # # # # A A A

Kolejny Zjazd Subregionalny dla samorządów

04.02.2016
Kolejny Zjazd Subregionalny dla samorządów

Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Poznaniu, po raz drugi uczestniczyli w zjeździe subregionalnym organizowanym przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych. Tym razem zjazd dotyczył subregionu pilskiego i odbył się 4 lutego w Chodzieży. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów z powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko – trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego oraz złotowskiego.

Zespół Doradców Energetycznych reprezentował Sebastian Maćkowiak oraz Magdalena Żelichowska, która przedstawiła uczestnikom zjazdu możliwości w zakresie współpracy WFOŚiGW w Poznaniu z samorządami w temacie doradztwa energetycznego oraz źródeł finansowania w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE skierowanych do JST. Spotkanie było okazją do indywidualnych konsultacji w zakresie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla gmin oraz innych zagadnień dotyczących wsparcia ze środków unijnych w których PGNy odgrywają kluczową kwestię. Konferencja w Chodzieży to drugie z pięciu zjazdów organizowanych przez WOKiSS w których Doradcy Energetyczni wezmą udział. Kolejne odbędą się w Trzebawiu, Żerkowie oraz Ślesinie.

 

Logo ZDE