# # # # # A A A

Komunikat na publikację mediów

17.07.2018
Komunikat na publikację mediów

Poznań, dnia 17 lipca 2018 r.

 

Komunikat

w związku z artykułem autorstwa redaktor Natalii Mazur opublikowanym w poznańskim wydaniu Gazety Wyborczej w dniu 16 lipca 2018r. pt.: „Pierwsza ofiara budowy zamku?”

 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w  związku z doniesieniami prasowymi opublikowanymi w artykule Gazety Wyborczej w dniu 16 lipca 2018 roku pt. ,,Pierwsza ofiara budowy zamku ?’’, zaprzecza zawartym w nim sugestiom, jakoby osoba wskazana w rzeczonym artykule, została zwolniona przez WFOŚiGW w Poznaniu, a ponadto aby zwolnienie to miało jakikolwiek związek  z inwestycją zlokalizowaną w Stobnicy. Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu podkreśla, iż żaden z pracowników Funduszu nie został zwolniony w związku z przedmiotową inwestycją.

Umowa o pracę łącząca osobę wskazaną w artykule oraz WFOŚiGW w Poznaniu została rozwiązana na  mocy zgodnego oświadczenia obu stron tej umowy.

Ponadto Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu podaje, iż nie są znane jakiekolwiek powody, które mogłyby uzasadniać zawarte w artykule prasowym sugestie, iż zakończenie umowy o pracę na podstawie porozumienia stron z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu miało związek z inwestycją prowadzoną w miejscowości Stobnica.

Pozostałe kwestie ujawnione w przedmiotowym artykule Gazety Wyborczej, z uwagi na brak ich związku z działalnością Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, nie będą przedmiotem jakichkolwiek komentarzy ze strony Zarządu.

 

 

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu