Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Komunikat w sprawie bezpośredniej obsługi klientów w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu w zakresie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze i Moja Woda


Informacja związana z przeciwdziałaniem zakażeniu COVID-19

Mając na względzie bezpieczeństwo pracowników i klientów WFOŚiGW w Poznaniu przyjęcia interesantów odbywają się jedynie po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu i godziny. Osoby nieumówione nie zostaną obsłużone.

Obsługa klienta będzie się odbywać z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Każda osoba ma obowiązek zakrycia ust i nosa przy pomocy maseczki, nałożenia rękawiczek lub zdezynfekowania rąk. Osoby niespełniające tych wymogów nie zostaną obsłużone.
Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu wynosi 1 osoba na 1 stanowisko obsługi. Zaleca się posiadanie własnego długopisu.

Informacje o zasadach Programów Priorytetowych „Czyste Powietrze” i „Moja Woda” udzielane są telefonicznie oraz mailowo, jak również dostępne są na stronie: www.wfosgw.poznan.pl

Ogólnopolska Infolinia Programu „Czyste Powietrze”

W kwestiach formalnych związanych z zasadami i regulaminem programu „Czyste Powietrze” prosimy kontaktować się z numerem:

22 340 40 80

Ogólnopolska infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00

 

Infolinie Programu  „Czyste Powietrze”

• składanie i wypełnianie wniosków                                                                                             • podpisywanie umów:
tel. 61 4499 254                                                                                                                                   tel. 61 845 62 94; 601 709 060
tel. 61 4499 255                                                                                                                                   tel. 61 845 62 63; 539 541 452

e-mail: doradztwo@wfosgw.poznan.pl

W korespondencji mailowej prosimy o podanie nazwy gminy której dotyczy zapytanie/realizowana inwestycja.

 

rozliczenia umów:
tel. 532 741 440

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 do 15:00.

e-mail: rozliczenia@wfosgw.poznan.pl

 

kontrole realizacji przedsięwzięć:

tel. 61 845 62 69; 602 480 161

e-mail: kontrole@wfosgw.poznan.pl

 

Program Priorytetowy „Moja Woda”
tel. 532 741 443