# # # # # A A A

KOMUNIKAT w sprawie bezpośredniej obsługi klientów w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu w zakresie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze i Moja Woda

12.08.2020

Informacja związana z przeciwdziałaniem zakażeniu COVID-19

Mając na względzie bezpieczeństwo pracowników i klientów WFOŚiGW w Poznaniu przyjęcia interesantów odbywają się jedynie po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu i godziny. Osoby nieumówione nie zostaną obsłużone.

Obsługa klienta będzie się odbywać z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Każda osoba ma obowiązek zakrycia ust i nosa przy pomocy maseczki, nałożenia rękawiczek lub zdezynfekowania rąk. Osoby niespełniające tych wymogów nie zostaną obsłużone.
Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu wynosi 1 osoba na 1 stanowisko obsługi. Zaleca się posiadanie własnego długopisu.

Informacje o zasadach Programów Priorytetowych „Czyste Powietrze” i „Moja Woda” udzielane są telefonicznie oraz mailowo, jak również dostępne są na stronie: www.wfosgw.poznan.pl

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

• składanie i wypełnianie wniosków                                                                                             • podpisywanie umów:
tel. 61 845 62 24                                                                                                                                      tel. 61 845 62 94; 601 709 060
tel. 61 845 62 28                                                                                                                                      tel. 61 845 62 63; 539 541 452
tel. 61 845 62 01                                                                                                                                       e-mail: umowyCP@wfosgw.poznan.pl
e-mail: doradztwo@wfosgw.poznan.pl

• rozliczenia umów:                                                                                                                                 • kontrole realizacji przedsięwzięć:
tel. 664 921 363                                                                                                                                        tel. 61 845 62 69
tel. 532 741 440                                                                                                                                        tel. 602 480 161
e-mail: rozliczenia@wfosgw.poznan.pl                                                                                        e-mail: kontrole@wfosgw.poznan.pl

Jednocześnie informujemy, że została także uruchomiona ogólnopolska infolinia dot. Programu Czyste Powietrze po nr tel. 22 340 40 80 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00

Program Priorytetowy „Moja Woda”
tel. 61 845 62 77