# # # # # A A A

Konferencja Funduszu w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego

26.04.2017

Niemalże 150 uczestników, będących w większości przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, wzięło udział w zorganizowanej 25 kwietnia br. przez WFOŚiGW w P-niu konferencji pn. „Doradztwo Energetyczne – wsparcie dla niskoemisyjnej gospodarki”. Spotkanie, które odbyło się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich otworzyła Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu – pani Hanna Grunt. Poza doradcami energetycznymi wielkopolskiego funduszu, w konferencji wzięli udział również przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Tematami konferencji były zagadnienia dotyczące współpracy doradców energetycznych z beneficjentami, źródeł finansowania inwestycji związanych z efektywnością energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii, koncepcji klastrów energetycznych oraz planów gospodarki niskoemisyjnej. Koordynator Zespołu Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Poznaniu, Maciej Lum, przedstawił główne założenia Projektu Doradztwa Energetycznego oraz zasady wsparcia i współpracy doradców z odbiorcami, jak również wskaźniki, które w ramach Projektu są planowane do osiągnięcia i stan ich wdrażania. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje dotyczące źródeł finansowania inwestycji, zarówno ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jak również ze środków Narodowego Funduszu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Te ostatnie omówione zostały przez doradcę energetycznego Funduszu – Magdalenę Żelichowską. Jednym z punktów konferencji był również spotykający się z coraz większym zainteresowaniem temat dotyczący klastrów energii. Koncepcja ta, umożliwiająca rozwój energetyki rozproszonej, która w konsekwencji służyć będzie poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, została wprowadzona w znowelizowanej ustawie o odnawialnych źródłach energii, a prace nad nią wciąż trwają. Spotkanie zakończyła prezentacja Kingi Świtalskiej – doradcy energetycznego WFOŚiGW, która podsumowała działania doradców związane z realizacją Planów Gospodarki Niskoemisyjnej w Wielkopolsce oraz poruszyła kwestie zmian i aktualizacji tych dokumentów. Konferencja była pierwszym tego typu spotkaniem skierowanym do szerokiego grona osób zorganizowanym przez Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Poznaniu i zrealizowana została w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Wszystkie prezentacje ze spotkania dostępne są poniżej.

 

Logo ZDE