# # # # # A A A

Konferencja w Kępnie ze wsparciem doradczym w zakresie poprawy jakości powietrza

16.02.2016
Konferencja w Kępnie ze wsparciem doradczym w zakresie poprawy jakości powietrza

16 lutego 2016 r., w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kępnie, odbyła się konferencja pt. „Spalanie płyt drewnopochodnych w instalacjach kotłowych – rozwiązania technologiczne w aspekcie prawnym, ekologicznym i ekonomicznym, bezpieczeństwo pożarowe obiektów” w której udział wzięli przedstawiciele Zespołu Doradców Energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Celem konferencji była poprawa świadomości na temat jakości powietrza na terenie powiatu kępińskiego, który zmaga się z problemami związanymi z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów stężeń pyłów zawieszonych PM10 i benzo(a)pirenu. Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza na tym terenie są indywidualne paleniska domowe i lokalne kotłownie, które zasilane są niejednokrotnie węglem słabej jakości. Do przyczyn wysokiej emisji pyłów należy również spalanie odpadów poprodukcyjnych, głównie płyt wiórowych co wynika z faktu, iż na terenie powiatu kępińskiego znajdują się liczne przedsiębiorstwa branży meblarskiej. Możliwości finansowania projektów ekologicznych w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii, zarówno dla lokalnych przedsiębiorców, jak i indywidualnych mieszkańców powiatu i jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiła reprezentująca WFOŚiGW w Poznaniu, Magdalena Żelichowska. W konferencji zorganizowanej z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Kępnie wzięli również udział m. in. przedstawiciele Straży Pożarnej z Poznania, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kaliszu, samorządowcy oraz przedstawiciele służb ochrony środowiska z powiatów: kępińskiego oleśnickiego, kluczborskiego, namysłowskiego i wieruszowskiego.

 

Logo ZDE