# # # # # A A A

Konferencja wraz ze spotkaniem szkoleniowo – informacyjnym EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA A JAKOŚĆ POWIETRZA

05.04.2019

Dnia 3 kwietnia br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się konferencja wraz ze spotkaniem szkoleniowo-informacyjnym „Efektywność energetyczna a jakość powietrza”, której organizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Uczestnikom został zaprezentowany Projekt doradztwa energetycznego, Program Priorytetowy Czyste Powietrze wraz ze szczegółowym omówieniem sposobu wypełniania wniosku o dofinansowanie, obliczaniem dochodów, wniosku o płatność i kontroli przedsięwzięć. Omówione zostały także źródła finansowania ochrony powietrza ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz nabory realizowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.

Ważnym punktem  spotkania były wystąpienia zaproszonych gości – pani Danuty Jankowiak-Krysiak, przedstawiciela Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Poznaniu, Departamentu Monitoringu Środowiska, GIOŚ, która szczegółowo omówiła stan jakości powietrza w Wielkopolsce oraz pana bryg. Roberta Klonowskiego, Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,  który przybliżył uczestnikom konferencji rolę edukacji w prewencji pożarowej i ekologicznej.

Na zakończenie spotkania pracownicy WFOŚiGW w Poznaniu udzielali indywidualnych konsultacji w zakresie wypełniania wniosków i służyli pomocą  z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej budynków.

Konferencja sfinansowana została w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Materiały z konferencji