# # # # # A A A

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

17.02.2020
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Informujemy, że od dnia 01.01.2020 r. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wfosgw.poznan.pl.