# # # # # A A A

W którym kierunku zmierza OZE w Polsce? Dyskusje na targach Greenpower w Poznaniu

28.05.2015
W którym kierunku zmierza OZE w Polsce? Dyskusje na targach Greenpower w Poznaniu

W dniach 26-28 maja 2015 r. odbyły się Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej Greenpower. Wystawcy zaprezentowali ofertę z zakresu szeroko rozumianej produkcji energii – zarówno ze źródeł odnawialnych, jak i konwencjonalnych. Wydarzeniem poświęconym nowoczesnej technice grzewczej i produkcji energii elektrycznej, był Glob Pełen Energii. W energetycznym igloo eksperci przybliżyli zagadnienia związane z nowoczesną techniką grzewczą, pompami ciepła, fotowoltaiką, zarządzaniem energią oraz tematyką prosumencką.

 

Podczas targów odbyło się III Forum „Fotowoltaika dla każdego”, stanowiące odpowiedź na ogromne zainteresowanie produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. W programie Forum zaprezentowano referaty dotyczące najnowszych rozwiązań i trendów technologicznych, prawne uwarunkowania dla inwestycji oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych. Na zakończenie forum odbyła się żywa dyskusja nt. nowo uchwalonej ustawy o odnawialnych źródłach energii, a także działań jakie powinna poczynić branża OZE aby możliwy był jej dynamiczny rozwój w Polsce.

W dniu 27 maja b.r. można było uczestniczyć w konferencji pt. „Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo agroturystyczne”. Wydarzenie było organizowane przez miesięcznik „Czysta Energia”, przy współpracy merytorycznej Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. Z o.o. Zaproszeni do udziału właściciele gospodarstw agroturystycznych uzyskali wiedzę o tym, jak poprawić rentowność gospodarstwa poprzez zamontowanie np. modułów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, małych turbin wiatrowych oraz pomp ciepła. Przedstawiciel Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Poznaniu, Maciej Kołowski, zaprezentował możliwości wykorzystania małych turbin wiatrowych w gospodarstwach agroturystycznych, a także projekt systemowego wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.

 

Logo ZDE