# # # # # A A A

Łęka Opatowska w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze

24.07.2019

We wtorek, 24 lipca br., w siedzibie Funduszu, wójt gminy Łęka Opatowska – Adam Kopis, podpisał Porozumienie dotyczące wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze z WFOŚiGW w Poznaniu reprezentowanym przez Prezes Zarządu Jolantę Ratajczak. Pozostałe gminy powiatu kępińskiego: Baranów, Bralin, Kępno, Perzów, Rychtal i Trzcinica również włączyły się w realizację Programu. Tym samym wszystkie gminy leżące na południowym krańcu Wielkopolski biorą udział w Programie Czyste Powietrze, dzięki czemu wszyscy mieszkańcy powiatu kępińskiego będą mogli uzyskać wsparcie w aplikowaniu o środki na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację czy też odnawialne źródła energii we właściwym dla miejsca swojego zamieszkania Urzędzie Gminy. Powiat kępiński jest pierwszym powiatem naszego województwa,z którego wszystkie gminy zdeklarowały chęć wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze i podpisały Porozumienia z WFOŚiGW w Poznaniu.