- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – WFOŚiGW Poznań - https://www.wfosgw.poznan.pl -

Filmy instruktażowe:

Zasady działania

 

Zakładanie kont w Portalu Beneficjenta

 

Wypełnianie wniosku

 

 

Rozliczenie i złożenie wniosku o płatność

 

Kontrola realizacji przedsięwzięć

 

Źródło: www.powietrze.mos.gov.pl [6]

 

Źródło: www.powietrze.mos.gov.pl [6]