# # # # # A A A

Mieszkańcy Gniezna świadomi zagrożeń związanych z niską emisją

20.09.2017

Miasto Gniezno od września do listopada b.r. prowadzi kampanię edukacyjno-informacyjną pn.: „Od niskiej emisji do wysokiej świadomości”. W ramach tej kampanii w dniu 19 września 2017r. w Gnieźnie odbyła się konferencja inauguracyjna. Podczas konferencji poruszone zostały tematy związane z wpływem niskiej emisji na zdrowie człowieka, stanem jakości powietrza na terenie Gniezna, założeniami do uchwały antysmogowej, poprawą efektywności energetycznej na rzecz walki z niską emisją.

W trakcie konferencji Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Poznaniu udzielali indywidualnych konsultacji w zakresie możliwości dofinansowania przedsięwzięć dotyczących ograniczenia niskiej emisji oraz inwestycji w obszarze efektywności energetycznej i OZE.

Kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz likwidacji niskiej emisji pn. „Od niskiej emisji do wysokiej świadomości”, została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

ZDE

ZDE