# # # # # A A A

Młodzież z Kleczewa dba o środowisko

26.05.2017

W ramach IX edycji cyklu konferencji problemowo – metodycznych pn.: „Współistnienie terenu przemysłowego i chronionego” w dniu 24 maja 2017 r. w Kleczewie odbyła się konferencja „Postaw na słońce – korzyści środowiskowe i ekonomiczne wykorzystania OZE”. Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy zespołu uczniów realizujących projekt edukacyjny „Postaw na słońce” z Gimnazjum im. Przyrodników Polskich w Budzisławiu Kościelnym we współpracy z Zespołem ds. edukacji ekologicznej Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Konferencji towarzyszyła wystawa fotograficzna odnawialnych źródeł energii i prezentacja modelowych instalacji fotowoltaicznych.

Tematyka konferencji nawiązywała do wytycznych określonych w Strategii Lizbońskiej w związku z Dekadą Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Udział w konferencji pozwalał poznać perspektywy zmian w systemie energetycznym Polski, a także perspektywy rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez indywidualnych użytkowników.

W czasie konferencji, oprócz teoretycznych aspektów dotyczących OZE, omówiono również finansowe możliwości wsparcia inwestycji w zakresie alternatywnej energetyki. Doradca energetyczny – Kinga Świtalska – zaprezentowała założenia projektu doradztwa energetycznego oraz ofertę finansową WFOŚiGW w Poznaniu na realizację prośrodowiskowych inwestycji. W wydarzeniu oprócz młodzieży szkolnej, uczestniczyły również osoby zainteresowane wykorzystaniem m.in. fotowoltaiki we własnych gospodarstwach domowych lub przedsiębiorstwach.

Logo ZDE