# # # # # A A A

Młodzieżowy Kongres Klimatyczny – edukacja on-line

21.12.2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu od 2018 r. pełni  rolę organizatora Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego – wydarzenia adresowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych. Kongres stanowi doskonałą okazję do wymiany poglądów oraz poszerzenia przez młodzież wiedzy na temat ekologii.

Niestety, ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 oraz związane z tym obostrzenia, zorganizowanie w tym roku Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego w tradycyjnej formule stało się niemożliwe. Chcąc jednak zapewnić młodzieży szkolnej możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia eksperta z dziedziny ochrony środowiska, a także szansę na zapoznanie się z działaniami Młodzieżowej Rady Klimatycznej, WFOŚiGW w Poznaniu zdecydował, aby nagrać materiały dydaktyczne i udostępnić je szkołom w formie on-line, jako źródło wiedzy i ciekawą pomoc dydaktyczną.

Zapraszamy do lektury😊

Ochrona środowiska w Polsce, regionie i Twoim otoczeniu – Młodzieżowa Rada Klimatyczna

Zmiany klimatu, ich skutki i przystosowanie miast – prof.dr hab. Andrzej Mizgajski